ReadyPlanet.com
ใบเสนอราคา สั่งผลิตน้ำดื่ม

 

ใบเสนอราคา สั่งผลิตน้ำดื่ม | QUOTATION 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือมากที่สุด เพื่อความสะดวกและถูกต้องของราคาที่ลูกค้าจะได้รับ 

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อ 084-461-4464 หรือ apa.a@waterhousebrand.com

 

ดูแบบขวดน้ำ Click >>> 


 


ชื่อ-สกุล :  *
E-mail :  *
เบอร์โทร :  *
Fax. :
ชื่อบริษัท/องค์กร :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
แบบถ้วย : 220 มล.
แบบขวด 250-300 มล. : 250 - กลมเรียบ
250 - สี่เหลี่ยมเรียบ
300 - โออิชิ
แบบขวด 350 มล. : 350 - กลมกระปุก
350 - กลมผอม
350 - กระโปรง
350 - สี่เหลี่ยม
350 - กลมเรียบ
350 - สี่เหลี่ยมตัดมุม
350 - สี่เหลี่ยมเรียบ
แบบขวด 400-500 มล. โบวลิ่ง : 400 - โบวลิ่ง
500 - โบวลิ่ง
500 - โบวลิ่งเรียบ
แบบขวด 500 มล. : 500 - กลม
500 - เกลียว
500 - สี่เหลี่ยม
500 - สี่เหลี่ยมสูง
500 - กลมเรียบ
500 - สี่เหลี่ยมตัดมุม
500 - สี่เหลี่ยมเรียบ
แบบขวด 600 มล. : 600 - กลม
600 - เกลียว
600 - กลมเรียบ
แบบขวด 1500 มล. : 1500 - กลม
1500 - เกลียว
กำหนดวันจัดส่งน้ำดื่ม :
จังหวัดที่เป็นจุดรับสินค้า :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นำส่งโลโก้ :