ReadyPlanet.com
ใบเสนอราคา สั่งผลิตน้ำดื่ม

 

ใบเสนอราคา สั่งผลิตน้ำดื่ม | QUOTATION 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือมากที่สุด เพื่อความสะดวกและถูกต้องของราคาที่ลูกค้าจะได้รับ 

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อ 084-461-4464 หรือ apa.a@waterhousebrand.com

ดูแบบขวดน้ำ Click >>> 


 


ชื่อ-สกุล :  *
E-mail :  *
เบอร์โทร :  *
Fax. :
ชื่อบริษัท/องค์กร :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
ปริมาณการสั่ง : ครั้งเดียว (หรือ Event) 1,500 - 12,000 ขวด
ต่อเนือง รวม 15,000 ขวดขึ้นไป ภายใน 2 ปี (แบ่งส่งแบบไม่ระบุเดือน)
แบบถ้วย : 220 มล.
แบบขวด 250 ml. : 250 ml. - กลมเรียบ
250 ml. - สี่เหลี่ยมเรียบ
แบบขวด 300 ml. : 300 ml. - กลมเรียบ
แบบขวด 350 ml. : 350 ml. - กลมกระปุก (Standard)
350 ml. - สี่เหลี่ยมตัดมุม (Standard)
350 ml. - กระโปรง
350 ml. - กลมเรียบ
350 ml. - สี่เหลี่ยมเรียบ
350 ml. - สี่เหลี่ยมเพชร
แบบขวด 400-500 มล. โบวลิ่ง : 400 - โบวลิ่ง
500 - โบวลิ่ง
500 - โบวลิ่งเรียบ
แบบขวด 500 ml. : 500 ml. - กลม(Standard)
500 ml. - เกลียว(Standard)
500 ml. - สี่เหลี่ยม(Standard)
500 ml. - สี่เหลี่ยมตัดมุม(Standard)
500 ml. - กลมเรียบ
500 ml. - สี่เหลี่ยมเรียบ
500 ml. - สี่เหลี่ยมเพชร
แบบขวด 600 ml. : 600 ml. -กลม(Standard)
600 ml. -เกลียว(Standard)
แบบขวด 1000 ml. : 1000 ml. - สี่เหลี่ยมสเกล
แบบขวด 1500 ml. : 1500 ml. - กลม(Standard)
1500 ml. - เกลียว(Standard)
กำหนดวันจัดส่งน้ำดื่ม :
จังหวัดที่เป็นจุดรับสินค้า :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นำส่งโลโก้ :