ReadyPlanet.com
1. ออกแบบน้ำดื่มตามสั่ง
วันที่ 18/09/2016   21:32:08

ออกแบบ "น้ำดื่มตามสั่ง"

ตามแนวคิด D.I.Y Design It Yourself

ลูกค้าสามารถออกแบบน้ำดื่มให้เหมาะกับองค์กร/ร้านของตนเองได้ โดยเลือก

1.แบบขวดและขนาดบรรจุ ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

2.ฝาปิด เลือกสีที่เหมาะกับองค์กรของตนเอง

3.ฉลาก เลือกแบบที่มีลวดลายรับกับโลโก้ได้ดี

4.พลาสติกหุ้มฝา เลือกแบบมาตรฐาน หรือจะออกแบบให้เป็นลายของตนเองก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ click ได้ที่รูปด้านล่าง

 

Next Step>>> click here

กระบวนการถัดไป>>คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

2. ระบุเงื่อนไขสั่งซื้อ รับใบเสนอราคา วันที่ 18/09/2016   21:31:50
3. สรุปแบบน้ำดื่ม และยืนยันสั่งซื้อ วันที่ 18/09/2016   21:31:28
4. ผลิตและจัดส่ง ใน25วัน วันที่ 18/09/2016   21:40:16