ReadyPlanet.com
4. ผลิตและจัดส่ง ใน25วัน
วันที่ 18/09/2016   21:40:16

การจัดส่งน้ำดื่มตามสั่ง :  จังหวัดที่เราสามารถจัดส่งน้ำดื่มตามสั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่   กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ อยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครปฐม สุพรรณ นครนายก อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี นครราชสีมา  ส่วนจังหวัดอื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถตรวจสอบค่าขนส่งได้ที่ Click here ค่าขนส่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-3307426 หรือ info@waterhousebrand.com

ระยะเวลาผลิต 25 วัน ในการจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิตน้ำดื่มตามสั่ง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

  • ขึ้นลายบล็อกพิมพ์ 14 วัน
  • พิมพ์ฉลาก 7 วัน
  • เตรียมขวดพร้อมติดฉลาก 2 วัน
  • บรรจุน้ำดื่มพร้อมส่งถึงลูกค้า 2 วัน

รวม เป็นระยะเวลา 25 วัน(รวมวันหยุด) ที่ทาง WaterHouseBrand ต้องใช้ในการผลิตน้ำดื่มตามสั่งให้กับลูกค้า ทั้งนี้ทั้งนั้น ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละช่วง คืออาจเร็วกว่า 25 วันหรืออาจช้ากว่า 25 วัน ในกรณีที่ลูกค้ามีกำหนดวัน-เวลาในการรับน้ำดื่มที่แน่นอน อาจสอบถามและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด

Lead Time 25 วันนี้ เป็นระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น ส่วนครั้งต่อๆไป WaterHouseBrand สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ภายใน 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและตารางการผลิตในแต่ละช่วง

ลูกค้า บางราย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่ต้องรับน้ำดื่มเป็นประจำ อาจแจ้งปริมาณที่ต้องการให้จัดส่งไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ทางเราได้จัดเตรียมน้ำดื่มได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ออกแบบน้ำดื่มตามสั่ง วันที่ 18/09/2016   21:32:08
2. ระบุเงื่อนไขสั่งซื้อ รับใบเสนอราคา วันที่ 18/09/2016   21:31:50
3. สรุปแบบน้ำดื่ม และยืนยันสั่งซื้อ วันที่ 18/09/2016   21:31:28