ReadyPlanet.com
3. สรุปแบบน้ำดื่ม และยืนยันสั่งซื้อ
วันที่ 18/09/2016   21:31:28

เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยัน สั่งซื้อในใบเสนอราคากลับมา WaterHouseBrand จะทำการเตรียมแบบตามแบบที่ลูกค้าเลือกมาในขั้นตอนที่ 1  พร้อมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นจะรบกวนลูกค้าชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันสั่งซื้อ (เฉพาะค่าบล็อกและฉลาก)

รวมถึงเอกสารว่าจ้าง เนื่องจากแบบฉลากของลุกค้า จะได้รับการจดทะเบียนฉลากกับทางสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะใช้เพียงเอกสารว่าจ้างและเอกสารประกอบจากลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนา และส่งมาทางไปรษณีย์(เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดกับลูกค้าเมื่อแบบฉลาก เสร็จเรียบร้อย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับฉลากและการออกแบบ คลิ๊กที่นี่ 

 

Next Step>>> click here

กระบวนการถัดไป>>คลิ๊กที่นี่

 
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ออกแบบน้ำดื่มตามสั่ง วันที่ 18/09/2016   21:32:08
2. ระบุเงื่อนไขสั่งซื้อ รับใบเสนอราคา วันที่ 18/09/2016   21:31:50
4. ผลิตและจัดส่ง ใน25วัน วันที่ 18/09/2016   21:40:16