ReadyPlanet.com
2. ระบุเงื่อนไขสั่งซื้อ รับใบเสนอราคา
วันที่ 18/09/2016   21:31:50

การสั่งซื้อน้ำดื่มตามสั่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฉลากและน้ำดื่ม

- ฉลาก มีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้ออยู่ที่ 15,000 ชิ้น โดยมีค่าบล็อกพิมพ์ต่างหาก และราคาฉลากจะถูกลง หากสั่งฉลากคราวละมากขึ้น เช่น 30,000 / 50,000 หรือ 100,000 ชิ้น

- น้ำดื่ม สามารถทยอยจัดส่งได้ โดยจะแบ่งฉลากมาผลิต จนกว่าจะหมด ราคาน้ำดื่มจะแปรผันตามจำนวนล็อตที่ลูกค้าเรียกสินค้าเข้า เช่น ล็อตละ 1,200 ขวด จะมีราคาสูงกว่า ล็อตละ 3,000 ขวด

หมายเหตุ : ฉลากควรใช้ให้หมดภายใน 1 ปี เนื่องจากหากเก็บไว้นาน ฉลากอาจเปลี่ยนสี และพลาสติกมีคุณลักษณะเปลี่ยนไป

ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนฉลากและล็อตการรับน้ำดื่ม แล้วขอรับใบเสนอราคาได้ทางหน้าเวปเลย
 

 

Next Step>>> click here

กระบวนการถัดไป>>คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ออกแบบน้ำดื่มตามสั่ง วันที่ 18/09/2016   21:32:08
3. สรุปแบบน้ำดื่ม และยืนยันสั่งซื้อ วันที่ 18/09/2016   21:31:28
4. ผลิตและจัดส่ง ใน25วัน วันที่ 18/09/2016   21:40:16