ReadyPlanet.com
HOW TO ORDER

 

 HOW TO OWN YOUR BRAND

waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์


      DESIGN-IT-YOURSELF CONCEPT

  waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

1.ออกแบบขวดน้ำดื่มของคุณ ให้เหมาะกับองค์กร/ร้านของตนเอง โดยเลือก แบบขวดและขนาดบรรจุ ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ฝาปิด เลือกสีที่เหมาะกับองค์กรของตนเอง (ไม่มีผลต่อราคา) ฉลาก เลือกแบบที่มีลวดลายรับกับโลโก้ได้ดี (เลือกใช้แบบมาตรฐาน วางให้พิจารณาฟรี 2 แบบ) พลาสติกหุ้มฝา No Cap Seal ช่วยลดขยะ และการอุดตันของท่อระบายน้ำ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

 


2. ระบุจำนวนสั่งผลิตน้ำดื่ม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฉลากและน้ำดื่ม โดยราคาจะแตกต่างกันตาม Model ขวดที่เลือก

2.1 ฉลาก มี 2 ระบบงานพิมพ์ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดเดียวกัน
  • ระบบ Gravure (กราเวียร์) จำนวนขั้นต่ำในการสั่งพิมพ์อยู่ที่ 15,000 ชิ้น โดยมีค่าบล็อกพิมพ์ต่างหาก คิดราคาตามจำนวนสีที่พิมพ์ หากสั่งฉลากคราวละมากขึ้น เช่น 30,000 หรือ 50,000 ชิ้น ราคาฉลากต่อหน่วยจะถูกลง 
  • ระบบ Digital (ดิจิตัล) จำนวนขั้นต่ำในการสั่งพิมพ์ 1,500 ชิ้น ไม่มีค่าบล็อกพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนสี ราคาต่อชิ้นจะสูงกว่าระบบกราเวียร์ ราคาฉลากต่อหน่วยจะถูกลง หากสั่งฉลากคราวละมากขึ้น เช่น 3,000 หรือ 6,000 ชิ้น 

2.2 น้ำดื่ม สามารถทยอยจัดส่งได้ โดยจะแบ่งฉลากมาผลิต จนกว่าจะหมด ราคาน้ำดื่มจะแปรผันตามจำนวนต่อล็อตที่ลูกค้าเรียกสินค้าเข้า เช่น ล็อตละ 1,500 ขวด จะมีราคาสูงกว่า ล็อตละ 3,000 ขวด

หมายเหตุ : ฉลากควรใช้ให้หมดภายใน 2 ปี เนื่องจากหากเก็บไว้นาน ฉลากอาจเปลี่ยนสี และพลาสติกมีคุณลักษณะเปลี่ยนไป


          waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

3. ยืนยันสั่งซื้อ  WaterHouseBrand จะเตรียมแบบจำลองขวดน้ำดื่ม ตามแบบที่ลูกค้าออกแบบไว้ รวมถึงทำใบสรุปราคาตามจำนวนที่ลูกค้าระบุ ส่งให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อลูกค้าเซ็นต์ใบเสนอราคาและชำระเงินส่วนแรก  งานผลิตจะเริ่มต้นขึ้นทันที


      waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

4.ผลิตและจัดส่งน้ำดื่มใน 25 วัน :  หลังจากยืนยันสั่งซื้อ ล็อตถัดไปใช้เวลา 7-10วัน หรือกรณีลูกค้าสั่งฉลาก Digital ใช้เวลา 14 วัน

  • จังหวัดที่ส่งฟรี ขั้นต่ำตั้งแต่ 1,500ขวด (125 โหล)  ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สระบุรี, ลพบุรี, นครนายก, อ่างทอง, อยุธยา, สิงห์บุรี, สุพรรณ และปราจีนบุรี และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • จังหวัดอื่นๆ ดูอัตราค่าขนส่ง >> waterhouse2018-shippingcost-610410-01.jpg

  สั่งผลิตน้ำดื่มกับ Waterhouse

 

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-116-2264, info@waterhousebrand.com, Line id : @waterhouse