ReadyPlanet.com
HOW TO ORDER

 

 HOW TO OWN YOUR BRAND

waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์


      DESIGN-IT-YOURSELF CONCEPT

  waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

1.ออกแบบขวดน้ำดื่มของคุณ ให้เหมาะกับองค์กร/ร้านของตนเอง โดยเลือก แบบขวดและขนาดบรรจุ ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ฝาปิด เลือกสีที่เหมาะกับองค์กรของตนเอง (ไม่มีผลต่อราคา) ฉลาก เลือกแบบที่มีลวดลายรับกับโลโก้ได้ดี (เลือกใช้แบบมาตรฐาน วางให้พิจารณาฟรี 2 แบบ) พลาสติกหุ้มฝา No Cap Seal ช่วยลดขยะ และการอุดตันของท่อระบายน้ำ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

 


2. ระบุจำนวนสั่งผลิตน้ำดื่ม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การสั่งผลิตเพื่อใช้งานครั้งเดียว(หรืองาน Event) และการสั่งผลิตแบบใช้งานต่อเนื่อง

2.1 สั่งผลิตน้ำดื่มเพื่อใช้งานครั้งเดียว เหมาะกับงาน Event ,งานที่มีการเปลี่ยนลวดลายฉลากบ่อยๆหรือเปลี่ยนทุกครั้งที่สั่ง, งานที่ยังไม่ทราบจำนวนการใช้ที่แน่นอน

  • จำนวนขั้นต่ำ 1,500 ขวดขึ้นไป
  • ฉลากน้ำดื่มพิมพ์ด้วยระบบ Digital พิมพ์ได้ไม่จำกัดสี ไม่มีค่าบล็อกพิมพ์ ความคมชัดสูง ความคลาดเคลื่อนของสีต่ำ (กรณีต้องการฉลากแบบใส มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท)
  • ระยะเวลาการผลิต 14 วัน
  • ราคาต่อขวดสูงกว่าการสั่งแบบต่อเนื่องขวดละ 2-4 บาท


2.2 สั่งผลิตน้ำดื่มแบบใช้งานต่อเนื่อง จำนวน 15,000 ขวดขึ้นไป แบ่งส่งได้ภายใน 2 ปี ขั้นต่ำครั้งละ 1,500 ขวด

  • สั่งพิมพ์ฉลากไว้ขั้นต่ำ 15,000 ชิ้น , 30,000, 50,000 หรือ 100,000 ชิ้นขึ้นไป (มีค่าบล็อกพิมพ์ครั้งแรก คิดตามจำนวนสีบนฉลาก สีละ 3,500-5,000 บาท ขึ้นกับขนาดฉลาก) ฉลากเก็บไว้ใช้ได้ 2 ปี
  • สั่งน้ำดื่มแบ่งส่ง ขั้นต่ำครั้งละ 1,500 ขวด ราคาน้ำดื่มจะถูกลงเมื่อสั่งล็อตที่ใหญ่ขึ้น เช่น ครั้งละ 3,000 หรือ 6,000 ขวด ชำระค่าน้ำดื่มตามจำนวนที่รับจริงในแต่ละรอบ ไม่กำหนดความถี่ในการสั่ง
  • ครั้งแรกใช้เวลาผลิต 25 วัน ครั้งต่อๆไปใช้เวลา 7 วัน

          waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

3. ยืนยันสั่งซื้อ  WaterHouseBrand จะเตรียมแบบจำลองขวดน้ำดื่ม ตามแบบที่ลูกค้าออกแบบไว้ รวมถึงทำใบสรุปราคาตามจำนวนที่ลูกค้าระบุ ส่งให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อลูกค้าเซ็นต์ใบเสนอราคาและชำระเงินส่วนแรก  งานผลิตจะเริ่มต้นขึ้นทันที


      waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

4.ผลิตและจัดส่งน้ำดื่มใน 25 วัน :  หลังจากยืนยันสั่งซื้อ ล็อตถัดไปใช้เวลา 7-10วัน หรือกรณีลูกค้าสั่งแบบใช้งานครั้งเดียว(พิมพ์ด้วยระบบ Digital)ใช้เวลา 14 วัน

  • จังหวัดที่ส่งฟรี ขั้นต่ำตั้งแต่ 1,500ขวด (125 โหล)  ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สระบุรี, ลพบุรี, นครนายก, อ่างทอง, อยุธยา, สิงห์บุรี, สุพรรณ และปราจีนบุรี และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • จังหวัดอื่นๆ ดูอัตราค่าขนส่ง >> waterhouse2018-shippingcost-610410-01.jpg

  สั่งผลิตน้ำดื่มกับ Waterhouse

 

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-116-2264, info@waterhousebrand.com, Line id : @waterhouse