ReadyPlanet.com
แบบฉลาก
  

 

ฉลากน้ำดื่มตามสั่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือ

1. ฉลากแบบทึบ

คือ ฉลากที่ไม่สามารถมองทะลุได้ ในขั้นตอนการพิมพ์ อาจเรียกว่า มีการรองพื้นฉลากด้วยสีขาวทั้งแผ่น ซึ่งการรองพื้นสีขาวนี้ นอกจากจะสร้างคุณลักษณะฉลากให้ทึบแสงแล้ว ยังช่วยให้สีอื่นๆบนฉลากสว่างและชัดเจนขึ้นด้วย

การรองพื้นด้วยสีขาวทั้งแผ่นนี้ ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบล็อกพิมพ์สีขาว

2.​ ฉลากแบบใส

คือ ฉลากที่สามารถมองทะลุได้ มีลักษณะโปร่งแสง ในขั้นตอนการพิมพ์ อาจเรียกว่า ไม่มีการรองพืนฉลากด้วยสีขาวทั้งแผ่น การพิมพ์ฉลากในลักษณะนี้ สีที่ได้จะอ่อนกว่าฉลากแบบทึบ และสีต่างๆมักกลืนกัน ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร จึงมักมีการรองพื้นด้วยสีขาวเป็นบางจุดของฉลาก เพื่อเน้นสาระคัญบางอย่าง เช่น รองสีขาวบริเวณโลโก้ เป็นต้น

การรองพื้นด้วยสีขาวเฉพาะจุด ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบล็อกสีขาวนี้ด้วย

 

           
       ตัวอย่างฉลากทึบ 1 สี + รองพื้นขาว           ตัวอย่างฉลากใส 2 สี (ม่วง+ ขาวพิเศษ)                   ตัวอย่างฉลากใส 1 สี
 
วัสดุที่ใช้สำหรับพิมพ์ฉลากน้ำดื่มตามสัง  เป็น แผ่นพลาสติก PVC ประเภทอาศัยความร้อนในการหดรัดขวด การพิมพ์ลวดลายต่างๆลงบนพลาสติกประเภทนี้ จะต้องมีการขึ้นลายบนบล็อกลูกเหล็กทรงกระบอกเสียก่อน หรือที่นิยมเรียกกันว่า บล็อกหัวเพชร โดยจะขึ้นลาย 1 บล็อกสำหรับ 1 สี (3,500 บาท) ก่อนจะนำบล็อกไปใช้ในการพิมพ์ฉลาก ฉะนั้นในขั้นตอนของการออกแบบฉลาก จึงต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย
 
การออกแบบฉลากให้โดดเด่นด้วยบล็อก 1 สี ก็ สามารถทำได้และได้รับการนิยมมาก เนื่องจากบล็อก 1 สี สามารถปรับระดับสีได้หลายระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ฉลากทึบ ลูกค้าสามารถใช้สีตามชอบ 1 สี + รองพื้นสีขาวเต็มแผ่น(ฟรี)  และกรณีฉลากใส แนะนำว่าควรเลือกสีเข้มๆในการพิมพ์ เช่น สีดำสีเดียวโดยไม่รองขาวเฉพาะ เนื่องจากหากใช้สีอ่อนโดยไม่ได้รองขาว จะทำให้มองเห็นลวดลายได้ไม่ชัดเจน
หลักการออกแบบฉลากน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบฉลากน้ำดื่มในประเทศ นั่นคือบริเวณโลโก้ ต้องมีชื่อน้ำดื่มภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน ส่วนภาษาอังกฤษจะมีหรือไม่มีก็ได้ เรียกได้ว่า ทุกแบรนด์มีลักษณะเป็นฉลากน้ำดื่มที่ไม่แตกต่างไปจากน้ำดื่มที่จำหน่ายทั่วไปในตลาด สังเกตุได้จากแบรนด์น้ำดื่มรายใหญ่ เช่น สิงห์ ช้างฯ และไม่สามารถแสดงคำโฆษณาสินค้าประเภทอื่นบนฉลากได้ 
 
แบบจำลอง (Mock up) บริการเสริม ฟรี! สำหรับลูกค้า ​WaterHouseBrand : แบบจำลองเสมือนจริงของขวดน้ำดื่มที่ติดฉลากตามสั่ง เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพมากขึ้น และออกแบบน้ำดื่มของคุณได้ถูกใจมากยิ่งขึ้น
 
การส่ง ARTWORK ให้ WaterHouseBrand  ทั้ง กรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองหรือต้องการให้ทาง WaterHouseBrand ออกแบบให้ สามารถส่งแบบฉลากหรือ LOGO  ได้ทาง e-mail : info@waterhousebrand.com โดย file ควรเป็น file .ai จะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น (หากไม่สะดวก สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ หรือ Jpeg file)
 
การจดทะเบียนฉลาก อย. แบบฉลากของลูกค้าจะถูกยื่นจดทะเบียนฉลากกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อได้รับเลขท้าย อย.อย่างถูกต้อง (เลขชุดหลักจะเป็นของทางโรงงานผลิตนั้นอยู่แล้ว) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแต่ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบตามที่ทาง สำนักงานสาธารณสุขขอไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้;
รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบฉลาก
แบบฟอร์มหนังสือว่าจ้าง

 

แบบฉลากมาตรฐาน(แบบทึบ รองพื้นขาว)
แบบที่ 1-1   แบบที่ 1-2
แบบที่ 1-3   แบบที่ 1-4
แบบที่ 1-5   แบบที่ 1-6
แบบที่ 1-7   แบบที่ 1-8
แบบที่ 1-9   แบบที่ 1-10

 

แบบฉลากมาตรฐาน(แบบใส ไม่รองพื้นขาว)
แบบที่ 2-1   แบบที่ 2-2
แบบที่ 2-3   แบบที่ 2-4

 

กรณีลูกค้ายังไม่มีแบบฉลาก สามารถเลือกแบบฉลากจาก แบบฉลากมาตรฐาน ได้ 3 แบบ เพื่อให้ทาง WaterHouseBrand  ได้จัดวางโลโก้และรายละเอียดของลูกค้า พร้อมสร้างแบบจำลองและส่งกลับให้ลูกค้าพิจารณา

กรณีลูกค้ายังไม่มีแบบฉลาก และต้องการให้ WaterHouseBrand ออกแบบให้ใหม่ทั้งหมดตามแนว Concept ของลูกค้า จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบ 2,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับแบบฉลาก 2 แบบ และส่งแก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง

แบบฉลากจะอาศัยการยืนยันแบบทาง e-mail เท่านั้น หากลูกค้ากังวลเรื่องโทนสีของฉลาก ต้องส่งตัวอย่างสีเช่น ใบปลิว นามบัตร หรืออื่นๆ มาทางไปรษณีย์ เพื่อให้ทางโรงพิมพ์ใช้เทียบสีก่อนขึ้นพิมพ์จริง จะช่วยให้ความผิดเพี้ยนลดลง หรือกรณีลูกค้าต้องการดูตัวอย่างฉลากจริงก่อนการผลิตน้ำดื่ม จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวอย่าง(Proof) 1,000 บาท

 as

 
ส่วนประกอบน้ำดื่มตามสั่ง หรือ น้ำดื่มDIY

ขวด article
WHB-แบบฝาปิด
พลาสติกหุ้มฝา