ReadyPlanet.com
แบบฉลาก

waterhousebrand

waterhousebrand

การออกแบบฉลากน้ำดื่มแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือ

1. ฉลากแบบทึบ

คือ ฉลากที่ไม่สามารถมองทะลุได้ ในขั้นตอนการพิมพ์ อาจเรียกว่า มีการรองพื้นฉลากด้วยสีขาวทั้งแผ่น ซึ่งการรองพื้นสีขาวนี้ นอกจากจะสร้างคุณลักษณะฉลากให้ทึบแสงแล้ว ยังช่วยให้สีอื่นๆบนฉลากสว่างและชัดเจนขึ้นด้วย

การรองพื้นด้วยสีขาวทั้งแผ่นนี้ ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบล็อกพิมพ์สีขาว

2.​ ฉลากแบบใส

คือ ฉลากที่สามารถมองทะลุได้ มีลักษณะโปร่งแสง ในขั้นตอนการพิมพ์ อาจเรียกว่า ไม่มีการรองพืนฉลากด้วยสีขาวทั้งแผ่น การพิมพ์ฉลากในลักษณะนี้ สีที่ได้จะอ่อนกว่าฉลากแบบทึบ และสีต่างๆมักกลืนกัน ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร จึงมักมีการรองพื้นด้วยสีขาวเป็นบางจุดของฉลาก เพื่อเน้นสาระคัญบางอย่าง เช่น รองสีขาวบริเวณโลโก้ เป็นต้น

การรองพื้นด้วยสีขาวเฉพาะจุด ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบล็อกสีขาวนี้ด้วย

 

           
       ตัวอย่างฉลากทึบ 1 สี + รองพื้นขาว           ตัวอย่างฉลากใส 2 สี (ม่วง+ ขาวพิเศษ)                   ตัวอย่างฉลากใส 1 สี
 
วัสดุที่ใช้สำหรับพิมพ์ฉลากน้ำดื่มตามสัง  เป็น แผ่นพลาสติก PVC ประเภทอาศัยความร้อนในการหดรัดขวด การพิมพ์ลวดลายต่างๆลงบนพลาสติกประเภทนี้ จะต้องมีการขึ้นลายบนบล็อกลูกเหล็กทรงกระบอกเสียก่อน หรือที่นิยมเรียกกันว่า บล็อกหัวเพชร โดยจะขึ้นลาย 1 บล็อกสำหรับ 1 สี (3,500 บาท) ก่อนจะนำบล็อกไปใช้ในการพิมพ์ฉลาก ฉะนั้นในขั้นตอนของการออกแบบฉลาก จึงต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย
 
การออกแบบฉลากให้โดดเด่นด้วยบล็อก 1 สี ก็ สามารถทำได้และได้รับการนิยมมาก เนื่องจากบล็อก 1 สี สามารถปรับระดับสีได้หลายระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ฉลากทึบ ลูกค้าสามารถใช้สีตามชอบ 1 สี + รองพื้นสีขาวเต็มแผ่น(ฟรี)  และกรณีฉลากใส แนะนำว่าควรเลือกสีเข้มๆในการพิมพ์ เช่น สีดำสีเดียวโดยไม่รองขาวเฉพาะ เนื่องจากหากใช้สีอ่อนโดยไม่ได้รองขาว จะทำให้มองเห็นลวดลายได้ไม่ชัดเจน
หลักการออกแบบฉลากน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบฉลากน้ำดื่มในประเทศ นั่นคือบริเวณโลโก้ ต้องมีชื่อน้ำดื่มภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน ส่วนภาษาอังกฤษจะมีหรือไม่มีก็ได้ เรียกได้ว่า ทุกแบรนด์มีลักษณะเป็นฉลากน้ำดื่มที่ไม่แตกต่างไปจากน้ำดื่มที่จำหน่ายทั่วไปในตลาด สังเกตุได้จากแบรนด์น้ำดื่มรายใหญ่ เช่น สิงห์ ช้างฯ และไม่สามารถแสดงคำโฆษณาสินค้าประเภทอื่นบนฉลากได้ 
 
แบบจำลอง (Mock up) บริการเสริม ฟรี! สำหรับลูกค้า ​WaterHouseBrand : แบบจำลองเสมือนจริงของขวดน้ำดื่มที่ติดฉลากตามสั่ง เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพมากขึ้น และออกแบบน้ำดื่มของคุณได้ถูกใจมากยิ่งขึ้น
 
การส่ง ARTWORK ให้ WaterHouseBrand  ทั้ง กรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองหรือต้องการให้ทาง WaterHouseBrand ออกแบบให้ สามารถส่งแบบฉลากหรือ LOGO  ได้ทาง e-mail : info@waterhousebrand.com โดย file ควรเป็น file .ai จะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น (หากไม่สะดวก สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ หรือ Jpeg file)
 
การจดทะเบียนฉลาก อย. แบบฉลากของลูกค้าจะถูกยื่นจดทะเบียนฉลากกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อได้รับเลขท้าย อย.อย่างถูกต้อง (เลขชุดหลักจะเป็นของทางโรงงานผลิตนั้นอยู่แล้ว) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

STANDARD LABEL DESIGN

แบบฉลากมาตรฐาน

เลือกได้ 2 แบบเพื่อวาง LOGO และทำภาพตัวอย่างขวดน้ำ(MOCK UP) เพื่อเปรียบเทียบกัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รหัส D เหมาะสำหรับฉลาก Digital  รหัส G เหมาะสำหรับฉลาก Gravure(กราเวียร์) และ Digital
waterhousebrand-D11 waterhousebrand-G11
waterhousebrand-D12 waterhousebrand
waterhousebrand waterhousebrand
waterhousebrand waterhousebrand
waterhousebrand waterhousebrand
waterhousebrand waterhousebrand
waterhousebrand waterhousebrand
waterhousebrand waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand
COMING SOON waterhousebrand

 

แบบฉลากจะอาศัยการยืนยันแบบทาง e-mail เท่านั้น หากลูกค้ากังวลเรื่องโทนสีของฉลาก ต้องส่งตัวอย่างสีเช่น ใบปลิว นามบัตร หรืออื่นๆ มาทางไปรษณีย์ เพื่อให้ทางโรงพิมพ์ใช้เทียบสีก่อนขึ้นพิมพ์จริง จะช่วยให้ความผิดเพี้ยนลดลง หรือกรณีลูกค้าต้องการดูตัวอย่างฉลากจริงก่อนการผลิตน้ำดื่ม จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวอย่าง(Proof) 1,000 บาท


 สั่งผลิตน้ำดื่มกับ Waterhouse

  

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-116-2264, info@waterhousebrand.com, Line id : @waterhouse 

Credit : www.freepik.com

 
Design-it-yourself bottled water

Design-It-Yourself article